• http://www.myqhy.com/pD410/19.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/64317.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/50026.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/76745302.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/7211298.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/04.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/81037216.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/66.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/55657.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/00.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2956.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/90124377.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/427.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/72581.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/32.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/0434675.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/299476.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/22369358.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/75086912.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/698.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/94474.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/341.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4711.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/84330434.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9124466.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/70618.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/982052.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9578.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/390413.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/36695416.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/569.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/008926.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/71073.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/99739066.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2138644.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/482840.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4809.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/723307.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1442180.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/089565.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/42089947.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/14.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/8747.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/53552288.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/818610.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1626376.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/57645.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/31.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/821861.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/92345.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/5374.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/486.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/81102424.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/6071675.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/02.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/3092.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/419.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/271975.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/88.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2432.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/5336177.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4563.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9693358.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/7869.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2489651.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2940.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/88659.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/782485.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/903.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/28039.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2245.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/67065357.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/0914.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/587995.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1388.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/14691978.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/29338.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/64888.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/008076.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/968.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/34.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/353565.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/185.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/072.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/366554.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/46859.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/6078245.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/71837.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/11137898.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/98556720.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/687.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/277658.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2025.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/68861555.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1572486.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/952.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/31.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/92.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/06639.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/8122.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:您的低成本投资生涯,从这里开始!
  • 招商banner1

  您的位置:主页 > 招商加盟 > 配资代理 >

  配资代理

  安徽炒股配资:股票五档是什么意思?股票五档明细怎么看

  发布时间:2019-02-12 17:16

   股票五档是什么意思?股票五档明细怎么看?

   一些股票新手应该常听到股市新闻或者股评中提到买卖五档,或者盘口五档等等相关说法,所以想知道股票五档什么意思?其实这就是买卖盘口中的知识,下面系统的给大家介绍下五档的相关内容吧。

   五档盘口:

   股票交易软件中的右上角,会显示出股票买入卖出的数据,也可以看出来价格的高低顺序如何。

   通常情况下,在股票行情软件上分别显示买卖各五个价格。即:买一、安徽炒股配资买二、买三、买四、买五;卖一、卖二、卖三、卖四、卖五;也就是同一时间可以看到5个买盘价格和5个卖盘价格。未成交的最低卖价就是卖一,未成交的最高买价就是买一,其余类推。股票价格右边的蓝黄条,代表该价格上的总委托数量,也有些软件直接显示委托数量(单位有的用手数,有的用万股,不一而足)。

   五档盘口是指买入或卖出委托下单最靠前面的五个价位及委托的数量。成交时按照盘口价位按顺序撮合成交。你可以直接按盘口第一价位下单,也可以选择其中一个到几个价位下单。

   卖一至卖五,是指挂在上面的卖单,卖一是最近成交卖盘,买一至买五是指挂在上面的买单,买一是指最近成交的买盘。

   明细指的是五档已成交的量是多少。买盘以B(红色)表示外盘:以卖出价成交的交易。卖出成交数量统计加入外盘。

   卖盘是S,绿色的,说明是股票内盘,使用股票买入最低的价格去进行交易的,买入的成交数量会算入内盘。安徽炒股配资

   内盘和外盘的数据可以用来判断股票买卖力量,如果说外盘比内盘要大的话,那么说明散户们的力量比较大的,如果内盘比外盘大的到,安徽炒股配资说明股票卖方的力量比较的大。

   通过外盘和内盘数量的大小,作为散户可以知道股票是抛盘比较多,还是买盘比较多,而且在很多时候可以发现庄家动向,是一个较有效的短线指标。

   作为散户,在使用外盘和内盘的时必须要去看股票价格的位置如何,不管是中位、高位还是在低位,都要看股票成交量怎么样。

   关于股票五档是什么意思的相关内容就介绍完了,虽然在免费的炒股软件中一般都是五档盘口信息,但是在付费的专业软件中,可以展示十档的买卖盘口信息哦。安徽炒股配资

  安徽炒股配资

  以上就是小编为您带来的“安徽炒股配资:股票五档是什么意思?股票五档明细怎么看”全部内容,更多内容敬请关注股票配资!

  媒体报道

  返回顶部