• http://www.myqhy.com/pD410/19.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/64317.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/50026.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/76745302.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/7211298.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/04.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/81037216.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/66.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/55657.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/00.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2956.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/90124377.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/427.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/72581.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/32.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/0434675.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/299476.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/22369358.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/75086912.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/698.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/94474.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/341.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4711.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/84330434.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9124466.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/70618.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/982052.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9578.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/390413.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/36695416.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/569.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/008926.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/71073.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/99739066.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2138644.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/482840.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4809.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/723307.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1442180.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/089565.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/42089947.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/14.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/8747.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/53552288.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/818610.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1626376.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/57645.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/31.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/821861.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/92345.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/5374.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/486.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/81102424.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/6071675.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/02.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/3092.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/419.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/271975.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/88.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2432.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/5336177.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4563.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9693358.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/7869.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2489651.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2940.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/88659.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/782485.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/903.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/28039.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2245.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/67065357.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/0914.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/587995.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1388.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/14691978.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/29338.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/64888.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/008076.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/968.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/34.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/353565.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/185.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/072.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/366554.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/46859.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/6078245.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/71837.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/11137898.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/98556720.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/687.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/277658.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2025.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/68861555.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1572486.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/952.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/31.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/92.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/06639.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/8122.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:您的低成本投资生涯,从这里开始!
  • 招商banner1

  您的位置:主页 > 股票文章 > 股票价格 >

  股票价格

  小米股票价格_策动股票估值的三种形式

  发布时间:2018-11-08 16:32

   对股票估值的本领有多种,凭据投资者预期回报、企业剩余才干或企业资产价钱等区别角度开赴,对照常用的有:

   一、股息基准形式,便是以股息率为圭臬评估股票价钱,对期望从投资中得回现金流量收益的投资者独特有效。可利用简化后的筹算公式:股票价钱= 预期来年股息/ 投资者央求的回报率。比方:汇控本年预期股息0.32美元(约2.50港元),投资者期望血本回报为年5.5%,其它要素稳固情状下,汇控方针价应为45.50元。

   二、最为投资者普及运用的剩余圭臬比率是市盈率(PE),其公式:市盈率= 股价/ 每股收益。利用市盈率有以下好处,筹算简略,数据搜集很容易,每天经济类报纸上均有合连原料,被称为史乘市盈率或静态市盈率。但要细心,为更确凿反响股票价钱将来的趋向,应利用预期市盈率,即正在公式中代入预期收益。

   投资者要寄望,市盈率是一个反响商场对公司收益预期的相对目标,利用市盈率目标要从两个相对角度开赴,一是该公司的预期市盈率和史乘市盈率的相对改观,二是该公司市盈率和行业均匀市盈率比拟。假若某公司市盈率高于之前年度市盈率或行业均匀市盈率,证据商场估计该公司将来收益会上升;反之,假若市盈率低于行业均匀水准,则表现与同行比拟,商场估计该公司将来剩余会低落。是以,市盈率上下要相对地对待,并非高市盈率欠好,低市盈率就好。假若估计某公司将来剩余会上升,而其股票市盈率低于行业均匀水准,则将来股票价钱有时机上升。

   三、时值账面值比率(PB),即市账率,其公式:市账率= 股价/ 每股资产净值。此比率是从公司资产价钱的角度去推测公司股票价钱的根底,对付银行和保障公司这类资产欠债多由泉币资产所组成的企业股票的估值,以市账率去理解较适宜。

   除了最常用的这几个估值圭臬,估值基准另有现金折现比率,市盈率相对每股剩余增进率的比率(PEG),有的投资者则可爱用股本回报率或资产回报率来权衡一个企业。

  以上就是小编为您带来的“小米股票价格_策动股票估值的三种形式”全部内容,更多内容敬请关注股票配资!

  媒体报道

  返回顶部