• http://www.myqhy.com/pD410/19.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/64317.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/50026.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/76745302.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/7211298.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/04.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/81037216.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/66.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/55657.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/00.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2956.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/90124377.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/427.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/72581.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/32.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/0434675.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/299476.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/22369358.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/75086912.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/698.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/94474.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/341.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4711.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/84330434.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9124466.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/70618.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/982052.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9578.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/390413.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/36695416.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/569.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/008926.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/71073.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/99739066.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2138644.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/482840.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4809.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/723307.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1442180.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/089565.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/42089947.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/14.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/8747.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/53552288.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/818610.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1626376.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/57645.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/31.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/821861.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/92345.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/5374.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/486.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/81102424.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/6071675.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/02.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/3092.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/419.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/271975.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/88.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2432.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/5336177.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/4563.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/9693358.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/7869.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2489651.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2940.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/88659.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/782485.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/903.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/28039.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2245.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/67065357.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/0914.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/587995.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1388.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/14691978.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/29338.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/64888.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/008076.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/968.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/34.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/353565.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/185.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/072.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/366554.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/46859.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/6078245.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/71837.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/11137898.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/98556720.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/687.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/277658.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/2025.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/68861555.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/1572486.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/952.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/31.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/92.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/06639.html
 • http://www.myqhy.com/pD410/8122.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:您的低成本投资生涯,从这里开始!
  • 招商banner1

  您的位置:主页 > 股票文章 > 股票价格 >

  股票价格

  股票价格公式_注会考核指点:《财政本钱拘束》履历叙(5

  发布时间:2018-11-08 16:31

   本章中心、难点实质:债券价钱企图;债券到期收益率的企图;债券危机的评判;股票价钱的企图和资金资产订价模子的运用。

   倘使不思虑危机题目,若债券的价钱大于其物价(添置价值),才值得添置。债券价钱是债券投资计划利用的紧要目标之一。

   1.债券到期收益率是指购进债券后,不停持有该债券至到期日可获取的收益率,即债券的内含薪金率,是按复利企图的收益率,它是能使将来现金流入现值等于债券买入价值的贴现率。

   对上式逐次用设定的贴现率代入企图,直到足下双方相称为止,此时的贴现率即是债券到期收益率。它也可用内插法近似求得。

   债券到期收益率反应了债券投资按复利企图确切切收益率水准。倘使它高于投资人哀求的薪金率则可能买进该债券,不然应放弃。是以,它可能行为辅导投资者选购债券的准则。

   股票的价钱是指预期将来现金流入的现值,股票的将来现金流入网罗每期预期股利和出售时取得的价值收入。

   1.根基模子:资金资产订价形式是正在证券组合表面根基上发达起来的一种证券投资表面,它试图揭示多样化投资组合中资产的危机与所哀求的收益之间的干系。它是股票危机评判的根基模子,其根基形式如下:

   操纵资金资产订价形式可能给投资人以更大的投资选取余地,使其也许正在满足的危机水准下获得最大收益,或正在满足的收益水准下使危机最小。

   [解析]到期日散开化,使债券的到期日正在分歧的年份,以散开利率危机,是以应选(B)分歧到期日的债券搭配。本相上,咱们也可能凭据所学学问,把其它三个选项:分歧品种的证券搭配、分歧部分或行业的证券搭配、分歧公司的证券搭配,给摈斥掉。

   2、正在复利计息、到期一次还本的条款下,债券票面利率与到期收益率分歧等的状况有()。(2000年)

   (2)若该股票为固定发展股,发展率为6%,估计一年后的股利为1.5元,则该股票的价钱为多少?

   (3)若该股票将来3年股利为零伸长,每期股利为1.5元,估计从第四年起转为寻常伸长,伸长率为6%,则该股票的价钱为多少?

   5、(股票评判2000年归纳题)某上市公司今年度的净收益为20000元,每股支出股利2元。估计该公司将来三年进入发展期,净收益第1年伸长14%,第2年伸长14%,第3年伸长8%。第4年及往后将依旧其净收益水准。该公司不停采用固定支出率的股利计谋,并策画往后接续实行该计谋。该公司没有增发泛泛股和刊行优先股的铺排。

   因为按10%的预期薪金率企图,其股票价钱为27.44元,物价为24.89%元时预期薪金率该当高于10%,故用不着11%发轫测试;

  以上就是小编为您带来的“股票价格公式_注会考核指点:《财政本钱拘束》履历叙(5”全部内容,更多内容敬请关注股票配资!

  媒体报道

  返回顶部