• http://www.myqhy.com/ts119/2333.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/4768.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/95310501.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/61.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/9382624.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/23.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/7757.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/618854.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/770.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/037344.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/97.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/045608.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/2056.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/37637156.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/58.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/86944515.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/024690.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/8864738.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/47906.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/1185.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/91983.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/858739.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/67940889.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/911.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/5364358.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/15157201.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/3638789.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/33556584.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/60638166.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/97558473.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/206.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/265419.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/73106030.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/2767.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6575419.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/60024082.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/3858179.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/84.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/77118817.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/50651635.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/1205.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/292.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/651.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/87.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/12779803.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/95712901.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/1889607.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/0656474.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/9366496.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6450845.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/27100462.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/7693085.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/887515.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/5195272.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/041.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/37654949.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/054.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/12038.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/83173680.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/22.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/40637318.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/37.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/665154.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/66134.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/69185.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/71866.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/460999.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6094077.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/578.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/44107.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/98186501.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/53087.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/510005.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/0334.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6771.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/19206764.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/62.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6601.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/09.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/2313119.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/32926367.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/853.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/3347750.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/638.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/8478.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/1444.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/2087.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/84.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/87128.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/975.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/05.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/62.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/383553.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/04533.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/4885.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/203337.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/17.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/01035.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/95452721.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/868.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:您的低成本投资生涯,从这里开始!
  • 招商banner1
  • 招商banner3

  您的位置:主页 > 股票文章 > 股票价格 >

  股票价格

  券商开始处置乐视质押股份 或点燃贾跃亭出局导火索

  发布时间:2018-10-12 18:11

  贾跃亭虽已事实上不再参与乐视网管理,但其乐视网实际控制人的身份却在相当长一段时间内被“冻结”。这主要是由于他所持乐视网股份虽绝大部分被质押且跌破平仓线,但受司法冻结影响始终没有易手。

  如今,这样两相僵持的局面将被打破。

  在未来的90天里,国泰君安证券将处置贾跃亭违约的3954万股质押股份,虽然其减持股份占比不足1%,不会因此直接导致贾跃亭丧失实际控制权。然而,若出资券商都采用类似方式处置,未来乐视网实际控制人或因此易手。

  乐视网昨日晚间发布公告称,公司近期收到国泰君安证券发送的《关于贾跃亭名下“乐视网”质押股份处置通知函》,国泰君安证券拟于2018年9月13日起的90个自然日内通过司法可售冻结二级市场集中竞价交易方式,处置贾跃亭质押股份,处置股份数量以最终处置结果为准。

  据国泰君安证券内部人士透露,截至9月20日收盘,公司尚未通过二级市场处置质押股份。未来,公司在处置质押股份时将以不影响市场为基本原则。

  公告显示,国泰君安即将处置的3954万股已被司法冻结,那么国泰君安如何能够在二级市场上交易这些股份?

  某中型上市券商资深人士告诉记者,乐视网的这则公告说明国泰君安证券与贾跃亭的股票质押债务纠纷已进入执行阶段。国泰君安证券通过向法院申请强制执行,法院前往中国结算将上述质押股份的性质从“不可售”调整为“可售”,在此状态下,国泰君安证券就可以处置上述质押违约股份。

  某不愿具名的大型上市券商资深信用交易部相关负责人也解释道,乐视网公告中明确提出了“司法可售冻结二级市场集中竞价交易方式”,中国结算有一项特殊业务类别叫可售冻结,即证券被冻结后仍可以卖出,但不能办理转托管、质押、非交易过户等特定业务。一般来说,证券公司处置股份时都会在专用席位上加以减持。

  上述中型券商人士进一步分析道,虽然贾跃亭暂不具备独立解质押能力,也没有资金愿意介入纾解,但通过司法诉讼,同样能够取得质押股份的执行权并通过减持回笼资金。“股票质押的出资方也是债权人,其债务清偿顺序排在税务、社保之后,偿债顺序比较靠前。此外,对于质押股票,出资人作为质权人,相对于其他债权人是享有优先受偿权的。”

  目前,除国泰君安证券以外,还有东方证券、西部证券等多家券商也与贾跃亭有债务纠纷。其中,东方证券的诉讼案已进入执行阶段。目前,东方证券正在与首封法院商情移送质押股票的执行权,一旦成行,东方证券大概率也会通过司法可售冻结的方式处置。

  截至9月18日,贾跃亭持有公司10.22亿股,占总股本的25.63%,其中8.8亿股已质押,占贾跃亭持股的86.3%,占公司总股本的22.13%。贾跃亭所有持股均被司法轮候冻结。由此可知,作为乐视网的实际控制人,贾跃亭逾八成持股已被质押,这意味着,一旦这些质权人采取与国泰君安证券类似的方式处置质押股份,则贾跃亭的绝大部分股份将面临易手,进而导致乐视网实际控制人变更。

  据悉,目前只有在场内办理的股票质押可以通过这一方式处置,银行、信托等机构办理的场外质押只能通过司法拍卖等形式强制执行。就在国泰君安发布处置质押股份的同一天,贾跃亭所持的1.37亿股股份于9月14日进行解质押,此次解质押股份的质权人均为民生信托。

  券商开始处置乐视质押股份 或点燃贾跃亭出局导火索

  以上就是小编为您带来的“券商开始处置乐视质押股份 或点燃贾跃亭出局导火索”全部内容,更多内容敬请关注股票配资!

  媒体报道

  返回顶部